Anka Danışma Grubu Türkiye’de yönetim bilimlerinin gelişmesi, bu topraklardaki medeniyete ve kültüre uygun bir yönetim yaklaşımının oluşturulması için kurumlar ve uzmanlarla işbirliği yapmaktadır. Bu destek sadece kavramsal çerçevesi kuvvetli, saha araştırması veya arşiv çalışması içeren projeler için geçerlidir.

DOKTORA DESTEĞİ

Tez aşamasında olmak kaydıyla ADG politikalarına uygun doktora tezlerine 50.000 TL’ye kadar destek sağlanmaktadır.

Saha çalışmaları için ölçek hazırlanması, saha
araştırmalarının gerçekleştirilmesi, müşteri bilgisi içermeyen
veri tabanlarından faydalandırma gibi destekler doktora tezleri için verilebilmektedir.

MAKALE DESTEĞİ

ADG Siyaset Belgesine uygun olmak kaydıyla, uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmak üzere 3.000 TL’ye kadar makale desteği sağlanmaktadır.

Bu destekler yalnızca yönetim bilimleri makaleleri ile sınırlı olmayıp iktisat tarihi, hukuk, sosyoloji, tarih, fıkıh vb. alanlarda da olabilir.

PROJE DESTEĞİ

Yapılan araştırma ve kitap yazımlarına ADG tarafından 30.000 TL’ye kadar  destek sağlanmaktadır.

ÜNİVERSİTE ve İŞ DÜNYASI İŞBİRLİĞİ PROJE DESTEKLERİ

Anka Danışma Grubu faaliyetleriyle uyumlu olmak kaydıyla üniversitelerin ve ilgili fakültelerinin iş dünyasıyla yapacakları araştırmalara veya iş dünyası birlikteliğiyle yürütebilecekleri ortak projelere 3. taraf olarak sponsorluk yapmak üzere yıllık 120.000 TL’ye kadar destek verilmektedir. Bununla birlikte üniversite yayınlarına (Kitap, hakemli dergi vb.) dergiler için 2.500 TL, kitaplar için 5.000 TL sponsorluk desteği sağlanmaktadır.