İştiraklerimiz

ŞEHREMİNİ, Anka Danışma Grubunun bir iştiraki olarak 2004 yılından bugüne valilik, belediye ve iştirakleri, üniversiteler, merkezi idarenin il teşkilatları, ticaret odaları, meslek örgütleri gibi farklı şehirlerde 50’nin üzerinde şehrin kurumlarına danışmanlık yapmıştır. Bu süre içerisinde 400’ün üzerinde projenin değerlendirilmesi ve etki analizlerini yaparak her bir projenin şehir müktesebatına katkısına yönelik raporlar hazırlamıştır.

Bu alandaki hizmetler ve referanslarımız için…

Ticari kuruluşlarda yürütülen faaliyetler İRADE markası altında toplanarak iş birliğini esas alan, tek boyutlu teorik yaklaşımlarla ve klişe çözümlerle hareket etmekten kaçınan bir sistem kurulmuştur. Mütalaamız, kurumların içinde barındırdığı temel yetenek ve yeterlilikleri bozmadan, kendisini yeniden dizayn etmesini sağlayacak yöntemler geliştirmek; karar verme sürecindeki belirsizliği ortadan kaldıracak bilgiyi üretmek, yönetim bilimleri alanında rehberlik hizmeti sunmaktır.

Bu alandaki hizmetler ve referanslarımız için…

Doğru yatırıma ve projeye karar vermek kadar söz konusu proje ve yatırım sürecinin doğru yönetilmesi de elzem bir konudur. Gerekli zaman ve kaynak  ihtiyacı, planlama, koordinasyon, yönlendirme, kontrol ve geri bildirim faaliyetleri ayrıntılı ve titiz çalışmalar gerektirir. İşini bilen girişimciler doğru sorular ve doğru analizlerle işe başlamak gerektiğini çok iyi bilirler. Bu girişimcilerin sırrı: Genelgeçer yaklaşımlar yerine sağlam yol ve yöntemler öneren, gerekli bilgi ve tecrübeye sahip güvenilir kurumlara danışmaktır.