Anka Danışma Grubunun siyaset belgesine aykırı olmamak kaydıyla, uygun görülen veya kamusal fayda sağlayan kurumlara verilmekte olan destektir. Bu çerçevede 20’nin üzerinde vakıf, dernek ve kamu kurumuna destek verilmiştir.

Aşağıda logosu bulunan kuruluşlara teşkilatlandırma, insan kaynakları yönetimi, saha araştırmaları, stratejik plan ve sektörel araştırmalar gibi konularda destek sağlanmıştır.
Destekler bu alanda ayrılan bütçeyi aşmamak kaydıyla sürdürülmektedir.

Kamusal Sorumluluk Desteği Sağlanan Kurumlar