Tarihçe

ANKA Danışma Grubu 2001 yılında Dr. Ayhan YASAN ve Dr. Mahmut BAYCAN tarafından kurulmuştur.

2010 yılında Hasan Şevki BİLGİN, 2014 yılında Abdurrahman GÜRBÜZ ve 2015 yılında Muhammed Burkay DURAK hizmet süreleri ve gelişimleri esas alınarak ADG şirket ortağı olmuşlardır.

2002 yılında Eskişehir şubesini, 2009 yılında Ankara ofisini hizmete açmış ve Eskişehir şubesiyle bütünleştirmiştir. Bir dönem Almanya-Frankfurt merkezli irtibat ofisi ile müşterilerine yerinde yurt dışı pazar araştırma çalışmalarını yürütmüştür.

ADG yönetici, akademisyen, uzman ve analistlerden oluşan 50 sabit personelle hizmet vermektedir. Projelerde görevlendirmek üzere belirli süreli iş akdi yaptığı personelle bu sayı zaman zaman 130’a kadar çıkabilmektedir.

2006 yılından itibaren yerel yönetimlerde, ticaret odalarında, vakıf ve derneklerde yürütülen faaliyetler neticesinde elde edilen tecrübe değerlendirilerek, 2010 yılında ŞEHREMİNİ Şehir Kurumları Siyaset ve Yönetimi; 2013 yılında özel sektörde yürüttüğü faaliyetleri İRADE Yönetim Bilim ve Teknolojileri markası altında toplamıştır.

Ayrıca saha operasyonlarında kısa süreli görevlendirilmek üzere Türkiye’deki tüm illerde operasyon yapabilecek kabiliyette lisans ve yüksek lisans öğrencilerinden oluşan 200 kişilik bir saha operasyon personeli havuzu bulunmaktadır.

Yürüttüğü projelerde mali analiz ve denetim, hukuk, halkla ilişkiler, yazılım geliştirme, saha araştırma gibi konularda piyasa tecrübeleri ortalama 10 ile 25 yıl olan ve toplamda 115 uzman personel ve yöneticinin görev aldığı beş ayrı kurum ile proje ve iş ortaklığı yapmaktadır. Özel projelerde üniversitelerle işbirliğine açık altyapısıyla beraber Türkiye’nin her bölgesinde proje yürütebilecek organizasyon kabiliyetine sahiptir.